Anar al contingut

Auditories

ATL disposa d’un Sistema de Gestió Integrat (SIG) en base a les següents normes de referència:

  • UNE-EN ISO 9001:2015 – Sistema de gestió de qualitat
  • UNE-EN ISO 14001:2015 – Sistema de gestió mediambiental
  • Reglament (CE) Nº 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009 (EMAS III), modificat pel Reglament UE 2017/1505 i pel Reglament UE 2018/2026.
  • ISO 45001:2018 – Sistema de gestió de seguretat i salut en el treball
  • UNE-EN ISO 22000:2018 – Sistema de gestió d’innocuïtat dels aliments
  • UNE-EN ISO 50001:2018 – Sistema de gestió de l’energia

L’abast del SIG d’ATL compren les activitats relacionades amb el servei públic d’abastiment d’aigua potable en alta, concretament:

  1. Captació, tractament, potabilització, emmagatzematge i distribució d’aigua.
  2. Manteniment, conservació i reparació d’infraestructures.
  3. Disseny, gestió de l’execució, direcció d’obra i assistència tècnica en projecte d’instal.lacions i xarxes.
  4. Anàlisis de control de qualitat d’aigües durant el procés de tractament i distribució.

És un requeriment de les normes dels sistemes de gestió (punt 9.2 Auditoria interna) la realització d’auditories internes a intervals planificats per a determinar si el sistema de gestió és conforme amb les disposicions planificades, amb els requisits de les normes de referència, amb els requeriments legals i normatius, i amb els del sistema de gestió integrat establert per l’organització i si aquests s’han implementat i es mantenen de forma eficaç. Per aquest motiu ATL disposa d’una planificació anual d’auditories internes la qual contempla els processos a auditar, el personal que ha de participar, així com la documentació relacionada per a cada àmbit, entre d’altra informació. Per a cada àmbit auditat es realitza el corresponent informe d’auditoria on es registra el resultat de la mateixa (desviacions, observacions, potencials de millora, conclusions, ...).

Per altra banda, anualment l’entitat de certificació degudament acreditada realitza les corresponents auditories de seguiment i/o renovació per a determinar la conformitat del sistema de gestió de l’organització.

El SIG compleix amb les normes de referència i les possibles desviacions i observacions que es puguin detectar s’analitzen amb profunditat i s’emprenen les accions necessàries per la seva correcció.

Els resultats favorables de les auditories permeten a ATL obtenir i renovar els certificats de referència, que es poden consultar i descarregar al lloc web d’ATL.

Fem servir cookies per millorar els nostres serveis i facilitar-vos l'ús del web. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació o bé informar-vos de com canviar-ne la configuració a la nostra Política d'ús de cookies.