Anar al contingut

Govern obert i transparència

SISTEMA DE GESTIÓ DELS RISCOS D’INCOMPLIMENT LEGAL

ATL està compromesa en promoure i impulsar un comportament íntegre en tot el seu personal, fonamentat amb el compliment de la legalitat i d’aquells principis i valors ètics imperants en el context social, econòmic i mediambiental en el que desenvolupa la seva activitat social.

El Codi de conducta és el reflex del compromís ferm, visible, consistent i continuïtat d’ATL de promoure, consolidar i millora una cultura corporativa ètica i de respecte a la legalitat vigent, constituint com a objectiu estratègic de primer nivell “la tolerància zero a l’incompliment” en el desenvolupament de la seva activitat social.

Els principis i pautes de conducta continguts en aquest Codi són d’aplicació a tot el personal d’ATL, amb independència del seu nivell jeràrquic, de la naturalesa de la seva relació contractual i de la seva ubicació geogràfica o funcional d’actuació. A efectes d'aquest Codi, es considera personal d’ATL, els membres del Consell d’Administració, els directius, treballadors i professionals, així com aquelles altres persones l’activitat de les quals estigui sotmesa expressament al Codi per part d’ATL.

 

GOVERN OBERT

Els ciutadans poden participar en les polítiques de govern obert a través de diferents portals impulsats per la Generalitat: 

  • transparenciacatalunya.cat El portal és gestionat per la Generalitat i incorpora la informació de les administracions locals i d’altres administracions i entitats catalanes.
  • dadesobertes.gencat.cat És el portal on estan publicades les dades de caràcter públic de la Generalitat amb l’objectiu de fomentar-ne l’ús i la reutilització.
  • participa.gencat.cat És el portal de participació ciutadana des d’on es pot accedir als òrgans estables de participació i als processos de participació ciutadana promoguts per la Generalitat. 

 

TRANSPARÈNCIA

Els eixos que concreten i garanteixen la transparència de la Generalitat de Catalunya són la publicitat activa, el dret d’accés a la informació pública i les dades obertes.

La publicitat activa implica ser proactiu a l’hora d’informar sobre l’organització institucional i l’estructura administrativa, la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, les decisions i actuacions de rellevància jurídica, la planificació i programació, la contractació pública, els convenis de col·laboració, les subvencions, etc.

El dret d’accés a la informació pública garanteix que la ciutadania pugui requerir i obtenir informació pública, a través d’un tràmit presencial o per Internet. Les peticions d’informació sol·licitada només es poden denegar en alguns casos específics molt clars, per exemple quan es considera que la divulgació d’aquesta informació pot perjudicar la seguretat pública, els drets dels menors d’edat o el secret professional, entre d’altres. En cas de denegació, es poden interposar recursos davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, un organisme independent que vetlla per aquest dret.

El portal de dades obertes de la Generalitat posa a disposició de la ciutadania i de les empreses fitxers de dades d’accés lliure i gratuït, amb l’objectiu que la informació de caràcter públic sigui fàcilment reutilitzable.

 

Directe a:

 

 

Fem servir cookies per millorar els nostres serveis i facilitar-vos l'ús del web. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació o bé informar-vos de com canviar-ne la configuració a la nostra Política d'ús de cookies.