Anar al contingut

Projectes d'obres en informació pública

L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l'obertura d'un període d'exposició pública als efectes d'examen, rectificació i presentació de reclamacions dels següents projectes, els quals resten a disposició del públic durant el termini fixat a l’anunci d’informació pública, a comptar del dia de la publicació d'aquest Anunci en el DOGC.

Dins d'aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l'execució de les obres projectades poden presentar els escrits d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l'objecte del projecte en qualsevol de les formes que preveu l'article 16.4. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i els drets que són considerats d'expropiació necessària, i d'acord amb el que estableix el paràgraf segon de l'article 17 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa i altres articles concordants del Decret de 26 d'abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles errors que s'hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d'ocupació, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

Projecte de Desdoblament de l’artèria Planta del Ter - Trinitat. Tram 4

Documents annexes

Projecte bàsic i l’Estudi d’impacte ambiental de la dessalinitzadora de la Tordera 2

Documents annexes

Projecte de reposició del desguàs de fons del Sifó d'Arbúcies

Documents annexes

Projecte de renovació de l’abastament a Masquefa (Masquefa, Piera i Sant Llorenç d’Hortons)

 

Documents annexes

Projecte de la comarcal Penedès-Garraf. Ampliació del dipòsit de Costa (T.M. de Sant Pere de Ribes)

Documents annexes

Projecte del nou desguàs del dipòsit de cota 200 de l’EDT.

Documents annexes

I Projecte bàsic i estudi d’impacte ambiental de la dessalinitzadora del Foix (capítol 1.1.27 del Pla d’Inversions) 

Documents annexes

Projecte constructiu de l’actuació per la renovació de la derivació i del dipòsit de Tiana. PC 9.12 i 9.13

Documents annexes

Projecte de connexió a la xarxa Ter-Llobregat del municipi de Sant Celoni

Documents annexes

Projecte per a l'execució de la derivació de la canonada del Cardener cap al municipi de Rubió

 

Documents annexes

Projecte per a l'execució de la derivació de la canonada del Cardener cap al municipi de Jorba

Documents annexes

Projecte per a l'execució de la derivació de la canonada del Cardener cap al municipi de Veciana

Documents annexes

Projecte per a l'execució de la derivació de la canonada del Cardener cap al municipi de Sant Pere Sallavinera

Documents annexes

Projecte per a l'execució de la derivació de la canonada del Cardener cap al municipi de Prats de Rei

Documents annexes

Projecte per a l'execució de la derivació de la canonada del Cardener cap al municipi de Calonge de Segarra

Documents annexes

Projecte per a l'execució de la derivació de la canonada del Cardener cap al municipi d'Aguilar de Segarra

Documents annexes

Projecte per a l'execució de la derivació de la canonada del Cardener cap al municipi de Castellví de la Marca

Documents annexes

Projecte de rehabilitació de la planta del Ter. Fase 1

Documents annexes

Projecte constructiu de les obres de mesures correctores de Seguretat Industrial a les instal·lacions EPQ i AP d'ATL. Lot 1: Id.Pla 2.4.11

Documents annexes

Fem servir cookies per millorar els nostres serveis i facilitar-vos l'ús del web. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació o bé informar-vos de com canviar-ne la configuració a la nostra Política d'ús de cookies.