Anar al contingut

Projectes d'obres en informació pública

L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l'obertura d'un període d'exposició pública als efectes d'examen, rectificació i presentació de reclamacions dels següents projectes, els quals resten a disposició del públic durant el termini fixat a l’anunci d’informació pública, a comptar del dia de la publicació d'aquest Anunci en el DOGC.

Dins d'aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l'execució de les obres projectades poden presentar els escrits d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l'objecte del projecte en qualsevol de les formes que preveu l'article 16.4. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i els drets que són considerats d'expropiació necessària, i d'acord amb el que estableix el paràgraf segon de l'article 17 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa i altres articles concordants del Decret de 26 d'abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles errors que s'hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d'ocupació, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

Projecte de Desdoblament de l’artèria Planta del Ter - Trinitat. Tram 4

Documents annexes

Projecte bàsic i l’Estudi d’impacte ambiental de la dessalinitzadora de la
Tordera 2

Documents annexes

Projecte constructiu de la connexió de servei elèctrica del dipòsit Igualada-Òdena (A7-01)

Documents annexes

Projecte constructiu de l’escomesa elèctrica del bombament Can Bosquerons (L6-11)

Documents annexes

Projecte constructiu de la connexió elèctrica de servei del bombament i del dipòsit de Santa Maria de Palautordera (O9-04 i O9-05)

 

Documents annexes

Projecte modificat número 1 del projecte constructiu per a la renovació del dipòsit de Corbera PC 15.7

 

Documents annexes

Projecte d'actualització i adequació d'obres necessàries per a la integració en el sistema Ter–Llobregat del nou abastament del Cardener Id_Pla 1.3.2

 

Documents annexes

Projecte constructiu de la renovació de la derivació comarcal del Vallès Oriental (XN02-05CN), entre arqueta L6-62 I K7-42, Mollet del Vallès. PC 10.03/10.04/10.05/10.17, ID_PLA 2.2.7.

 

Documents annexes

Projecte per a l'execució de la derivació de la canonada del Cardender cap al municipi de Veciana.

Documents annexes

Projecte constructiu per la renovació de la impermeabilització interior i coberta del dipòsit Costa (D0-01)

Documents annexes

Projecte d'adequació i millora dels desguassos de la canonada baixant de l'ETAP de la Llosa del Cavall

 

Documents annexes

Renovació del dipòsit de Sant Antoni de Vilamajor (ID pla 2.1.69)

 

Documents annexes

Projecte de connexió a la xarxa Ter-Llobregat del municipi de Santa Perpètua de Mogoda

 

Documents annexes

Fem servir cookies per millorar els nostres serveis i facilitar-vos l'ús del web. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació o bé informar-vos de com canviar-ne la configuració a la nostra Política d'ús de cookies.