Anar al contingut

Informació per al visitant

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES AL CONTROL D’ACCESSOS

Informació sobre el tractament de dades personals

Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:

Responsable: Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, amb NIF Q0802216B i seu a Sant Martí de l’Erm, 2,08970, Sant Joan Despí, Barcelona.

Delegat de Protecció de Dades:  dpo@atl.cat

Finalitat: Gestionar els accessos a les nostres instal·lacions per seguretat.

Legitimació: La satisfacció de l'interès legítim del responsable en garantir la seguretat, sense que prevalgui l’interès o drets i llibertats de l’interessat.

Conservació: Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d’arxiu aplicable.

Destinataris: El Responsable podrà comunicar les dades recollides a les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Drets: Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al registre de ATL, a Sant Martí de l’Erm, 2,08970, Sant Joan Despí, Barcelona o al Delegat de Protecció de Dades dpo@atl.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat (ATL) vetlla per un entorn segur tant per a les seves visites com per al personal propi.

Per això, cal donar compliment a les normes preventives indicades:

 1. Quan hagi entrat a les instal·lacions, comuniqui la seva presència al responsable d'ATL.
 2. Presti atenció als vehicles que puguin estar circulant per l'exterior del recinte.
 3. No consumeixi begudes alcohòliques o d’altres substàncies.
 4. No es pot fumar dins les instal·lacions d'ATL.
 5. No toqui màquines, eines o equips sense autorització explícita i formació específica.
 6. Cal avisar de forma immediata al responsable d'ATL si detecta algun risc a les instal·lacions.
 7. Cal respectar en tot moment la senyalització del recinte, i, en especial, les zones d'accés restringit només a personal autoritzat.
 8. Tingui en compte les instruccions del responsable de la empresa assignat.

 

EN CAS D'EMERGÈNCIA

- EN SENTIR UNA SIRENA D'ALARMA, ATURAR L’ACTIVITAT I ROMANDRE A L'ESPERA DE REBRE INSTRUCCIONS

- SEGUIR LES INDICACIONS DONADES PER MEGAFONIA I/O DE L’EQUIP D'EVACUACIÓ / CONFINAMENT

 1. Dirigir-se de forma ordenada cap al Punt de Reunió indicat.

 2. Si és possible, anar acompanyats de personal d'ATL

 3. No utilitzar els vehicles de l’aparcament, a excepció que així s'indiqui.

 4. Prestar atenció a la senyalització de les instal·lacions.

No es tornarà a la normalitat fins que no s’indiqui per megafonia la FI DE L'EMERGÈNCIA.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA

L’aigua de consum humà està considerada un aliment i, com a tal, ATL garanteix que arriba al consumidor final en condicions d’innocuïtat, és a dir, que el seu consum no afectarà a la salut de les persones.

Per aquest motiu, durant la visita a les nostres instal·lacions cal seguir unes bones pràctiques higièniques:

 1. Portar en tot moment la targeta identificativa en un lloc visible.
 2. Evitar pràctiques antihigièniques o altres activitats que puguin contaminar els productes o els materials que hagin d’estar en contacte amb l’aigua.
 3. Evitar que arribin a la línia d’aigua qualsevol element (p.e. plàstics, papers, metalls, vidres...).
 4. Mantenir portes i finestres dels edificis de la línia d’aigua tancades i, en especial, dels dipòsits d’aigua.
 5. No menjar, ni beure en les àrees de treball, només fer-ho en les zones habilitades.
 6. No donar de menjar a animals en el perímetre de les instal·lacions.
 7. Comunicar al responsable qualsevol incidència que pugui afectar la innocuïtat de l’aigua.

Fem servir cookies per millorar els nostres serveis i facilitar-vos l'ús del web. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació o bé informar-vos de com canviar-ne la configuració a la nostra Política d'ús de cookies.