Anar al contingut

Visió, missió i valors

Visió

ATL aspira a ser una empresa de referència en l'àmbit de la prestació del servei d'abastament d'aigua potable en alta als municipis, reconeguda pels seus clients i dipositària de la confiança dels estaments públics i socials, per definir i implementar el futur del servei; i que compta amb un equip de professionals preparat, plenament implicat i compromès amb l'objectiu social i els criteris de funcionament de l'empresa.

Missió

La missió d’ATL es concreta en els punts següents:

- Produir i subministrar aigua potable per a l’abastament de poblacions en els punts de subministrament establerts a tal efecte, en la quantitat, continuïtat i qualitat exigides per les autoritats competents, i gestionar equitativament les demandes en qualsevol circumstància.

- Construir, mantenir, conservar, protegir i explotar les instal·lacions que integren la xarxa d’abastament.

- Minimitzar l’impacte negatiu de les operacions en el medi ambient, fins i tot el derivat de la utilització dels recursos, realitzant una gestió compromesa amb aquell.

- Optimitzar els recursos financers disponibles per garantir la sostenibilitat econòmica del servei.

- Integrar els recursos tecnològics que permetin aconseguir la més alta eficiència en les seves operacions.

Valors

SERVEI: les persones que treballem a ATL som conscients que prestem un servei PÚBLIC i ESSENCIAL per a l’activitat humana, en un entorn densament poblat i molt industrialitzat, i amb una elevada exigència pel que fa a la seva qualitat. Per tant, considerem que la prestació del servei d’abastament és una activitat PRIORITÀRIA en tot moment per a l’organització.

PROFESSIONALITAT: coneixem l’impacte que té la nostra activitat en la societat i en la pròpia organització. Per tant, necessitem disposar sempre de bons professionals al capdavant de les diferents activitats de l’empresa. En aquest sentit, vetllem perquè la nostra formació i capacitació sigui l’adequada, en contingut i actualització, per l’exercici de les responsabilitats dels nostres càrrecs respectius. Som conscients que les decisions que prenem, en els nostres respectius àmbits d’actuació, poden afectar a moltes persones i assumirem les conseqüències que d’elles se’n derivin.

ESPERIT D’EQUIP: tenim present que les diferents unitats organitzatives d’ATL no actuen de forma aïllada i independent, sinó que la seva activitat ordinària té repercussions en tota l’organització. Per tant, coneixedors d’aquesta circumstància, afavorim la transversalitat entre unitats, treballem col·laborant, compartint coneixements i objectius, respectant i valorant les idees i aportacions de tots els membres de l’equip i tenint en compte el treball dels altres per tal d’aprofitar les possibles sinèrgies, obtenir els millors resultats possibles i avaluar els possibles impactes de la nostra activitat en la resta de l’organització.

HONESTEDAT: treballem des de la transparència, la sinceritat, el compromís amb les normes, les bones pràctiques i la utilització correcta dels recursos, i d’acord amb els valors ètics d’empresa aplicats a les activitats professionals, laborals i econòmiques.

RESPECTE AL MEDI AMBIENT: considerem que el medi ambient és un bé a preservar, perquè és una mesura de protecció del recurs principal de la nostra activitat -l’aigua– i perquè les generacions futures puguin continuar gaudint-ne i fent-ne ús. Per això, complim de forma estricta amb la política ambiental, difonent el seu coneixement entre el personal i amb els mitjans adequats per fer possible el seu compliment.

TECNOLOGIA: assumim que aconseguir els reptes de la nostra activitat està directament vinculat a la incorporació de la tecnologia i les metodologies adequades, i som conscients que aquestes evolucionen d’una manera molt dinàmica. Per tant, considerem imprescindible la formació continuada del nostre personal i el manteniment de relacions properes amb persones, universitats, centres tecnològics i subministradors que permetin mantenir una intensa activitat en matèria d'R+D+i, per tal de facilitar la incorporació dels coneixements adquirits en els nostres processos.

COMPROMÍS SOCIAL: ATL duu a terme la seva missió amb respecte envers el territori en el qual desenvolupa la seva activitat. ATL promou que l’aigua sigui un element cohesionador de la societat més enllà de la prestació estricta del servei d’abastament.

L’equip directiu d’ATL assumim la visió, missió, valors i els objectius de l’empresa com a propis, vetllem per la seva difusió i la seva comunicació i treballem per assolir-los.

Fem servir cookies per millorar els nostres serveis i facilitar-vos l'ús del web. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació o bé informar-vos de com canviar-ne la configuració a la nostra Política d'ús de cookies.