Anar al contingut

Visites virtuals

ATL us proposa la realització d’un itinerari didàctic virtual per tal de conèixer com s’aconsegueix fer arribar aigua potable i de qualitat a les nostres llars. Aquest itinerari comprèn la realització d’una activitat autònoma prèvia a la visita, un taller telemàtic guiat per dos educadors i la visita virtual de les instal·lacions.

Activitat autònoma prèvia a la visita

L’activitat prèvia està pensada per fer-se de manera autònoma, ja sigui individualment o per grups.

Pretén ser una introducció a la temàtica, repassant el cicle urbà de l’aigua i fent reflexionar l’alumnat sobre la importància d’aquest recurs per la vida.

Durada: 1h

Materials necessaris: Ordinador amb connexió a Internet

Continguts

 • Introducció a la temàtica: l’aigua
 • L’aigua com a recurs indispensable per la vida
 • El cicle urbà de l’aigua

Acompanyament

 • Cap
 • Es pot dur a terme en petits grups, o bé, de manera individual

Taller telemàtic guiat per dos coach educatius

El taller telemàtic està guiat per dues persones educadores que realitzaran les explicacions, acompanyaran l’alumnat en les dinàmiques més autònomes i resoldran els dubtes que sorgeixin. La plataforma virtual per dur a terme el taller serà pactada prèviament amb la persona responsable del grup que haurà d’estar connectada durant el desenvolupament de l’activitat.

La persona responsable rebrà, prèviament, unes pautes pel correcte desenvolupament del taller i un llistat del material necessari que haurà de reenviar a l’alumnat. Juntament amb tota la informació, s’enviarà el protocol d’actuació. Aquest document, disposarà de dues versions: una pel professorat i una de caire intern per l’equip educatiu.

Aquests documents marcaran les normes de seguretat a seguir abans, durant i després de la sessió.

Existeixen dues línies de treball en funció de si l’alumnat duu a terme l’activitat de manera individual o bé, si el taller es fa en grup classe amb l’educador/a connectada al centre escolar i projectat a l’aula.

Durada: 1h

Materials necessaris: Ordinador per a l'equip educatiu i un (mínim) pel grup de classe. Paper i bolígraf.

Continguts

 • El cicle integral de l’aigua: cicle natural i cicle urbà
 • La hidrosfera
 • El consum d’aigua (aigua virtual, petjada hídrica)
 • Els efectes del canvi climàtic sobre l’aigua: ambientals, socials i econòmics

Acompanyament

 • 2 educadors/es
 • Es pot dur a terme en grup classe o bé, de manera individual

Com fer la inscripció?

Podeu demanar més informació o sol·licitar la realització del taller enviant un correu electrònic a visites@atl.cat.

Visita virtual a una instal·lació de tractament d’aigua

Les visites virtuals es basen en una primera part introductòria (resum de les funcions de la instal·lació i del rol d’ATL), una “parada virtual” (amb imatges, animacions i explicacions escrites) per a cadascun dels processos de la instal·lació i un tancament a mode de reflexió sobre l’ús responsable de l’aigua

La persona responsable triarà prèviament quina de les visites vol dur a terme – Dessalinitzadora o Potabilitzadora - o si les vol fer totes dues. Mitjançant una imatge interactiva de la xarxa de distribució d’ATL, podrà clicar sobre la instal·lació triada i iniciar la visita virtual.

Durada: 45 min

Materials necessaris: Ordinador amb connexió a Internet

Continguts

 • La gestió de l’aigua
 • El procés de potabilització de l’aigua / El procés de dessalinització de l’aigua
 • Usos de l’aigua

Opcions d’instal·lacions per visitar

 • ITAM Llobregat | ETAP Llobregat

Acompanyament

 • Cap
 • Es pot realitzar en grup classe, petits grups o de manera individual

Activitat posterior autònoma
Breakout educatiu

L’activitat posterior autònoma pretén ser, de manera més lúdica, un repàs dels continguts treballats en l’itinerari i a l’hora, servir com a eina d’avaluació pel professorat. Paral·lelament, pretén fer reflexionar l’alumnat sobre el futur de la gestió de l’aigua tenint en compte els escenaris futurs condicionats pel canvi climàtic.

La proposta d’activitat posterior consisteix en un “breakout educatiu” que promou la resolució de problemes i el pensament deductiu.

En cas de dur-se a terme en petits grups, fomenta el treball cooperatiu. L’alumnat haurà de fer ús dels coneixements assolits prèviament per resoldre els diferents enigmes i trobar així, una o diverses solucions a una gestió de l’aigua (en un futur) condicionada pels efectes del canvi climàtic.

Durada: 1h

Materials necessaris: Ordinador amb connexió a Internet

Continguts

 • El futur de la gestió de l’aigua
 • Els efectes del canvi climàtic sobre el cicle natural i urbà de l’aigua

Acompanyament

 • Cap
 • Es pot dur a terme en petits grups o de manera individual

Com fer la inscripció?

Podeu demanar més informació enviant un correu electrònic a visites@atl.cat.

Altres propostes

Fem servir cookies per millorar els nostres serveis i facilitar-vos l'ús del web. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació o bé informar-vos de com canviar-ne la configuració a la nostra Política d'ús de cookies.