Anar al contingut

Sistema de gestió dels riscos d'incompliment legal

ATL està compromesa en promoure i impulsar un comportament íntegre en tot el seu personal, fonamentat amb el compliment de la legalitat i d’aquells principis i valors ètics imperants en el context social, econòmic i mediambiental en el que desenvolupa la seva activitat social.

ATL disposa d’un ampli Sistema de gestió dels riscos d'incompliment legal que vetlla pel Bon Govern de l’empresa, i que es concreta en un Pla de mesures antifrau i un Codi de conducta propi.

El Codi de conducta

És el reflex del compromís ferm, visible, consistent i continuïtat d’ATL de promoure, consolidar i millora una cultura corporativa ètica i de respecte a la legalitat vigent, constituint com a objectiu estratègic de primer nivell “la tolerància zero a l’incompliment” en el desenvolupament de la seva activitat social.

Els principis i pautes de conducta continguts en aquest Codi són d’aplicació a tot el personal d’ATL, amb independència del seu nivell jeràrquic, de la naturalesa de la seva relació contractual i de la seva ubicació geogràfica o funcional d’actuació. A efectes d'aquest Codi, es considera personal d’ATL, els membres del Consell d’Administració, els directius, treballadors i professionals, així com aquelles altres persones l’activitat de les quals estigui sotmesa expressament al Codi per part d’ATL.

 

El Sistema intern d'informació

L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, disposa d’un Sistema Intern d’Informació (SII) que permet comunicar o denunciar en el context laboral o professional de l’Ens, qualsevol irregularitat que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu, sota la protecció de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que comuniquin infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Aquest canal de comunicació està a disposició del personal d’ATL, de qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors d’ATL, autònoms, aquelles persones que comuniquin informació sobre infraccions en el marc d’una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris i personal en període de formació.

 

Documentació relacionada:

- Política del Sistema intern d’informació

- Procediment de Gestió del Sistema intern d’informació

 

Aquest Sistema Intern d’Informació no és un servei d’atenció a emergències ni és tampoc la via oficial per presentar reclamacions o sol·licitar informació. Per aquests efectes, ATL disposa de diferents vies de comunicació.

El Sistema Intern d'Informació té una persona responsable nomenada pel Consell d'Administració d'ATL. 

Accés a l'Oficina Antifrau de Catalunya.

 

Fem servir cookies per millorar els nostres serveis i facilitar-vos l'ús del web. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació o bé informar-vos de com canviar-ne la configuració a la nostra Política d'ús de cookies.