Anar al contingut

Grups d'interès i materialitat

Els grups d’interès amb els que es relaciona ATL són:

Òrgans de govern

 • Consell d'administració
 • Direcció

Clients

 • Ajuntaments i altres ens locals
 • Empreses subministradores
 • Comissió nacional dels mercats i la competència

Equip Humà

 • Plantilla amb horari general
 • Comitè d’Empresa i representació legal dels treballadors
 • Plantilla per torns

Empreses Proveïdores

 • Empreses proveïdores d’obres
 • Empreses proveïdores de serveis
 • Adquisició de béns i subministraments

Administració Pública

 • Generalitat de Catalunya
 • Agència Catalana de l’Aigua
 • Altres administracions públiques
 • Consell de Xarxa

Sector

 • Empreses del sector
 • Associacions empresarials
 • Universitats i centres de recerca

Societat

 • Comunitat local
 • Entitats del tercer sector
 • Centres d’educació (escoles, instituts, etc.)

Per tal complir amb les directrius que estableixen els Estàndards GRI (Global Reporting Initiative), ATL ha portat a terme un procés d’anàlisi de materialitat amb l’objectiu d'identificar els temes relatius a la sostenibilitat rellevants des de la perspectiva de negoci i pels seus grups d’interès. Aquesta anàlisi es va dur a terme durant el 2020-2021 i s’actualitzarà en el moment que es produeixi algun canvi significatiu en l’organització.

El procés d'anàlisi de materialitat es realitza des de la perspectiva interna (incloent les persones que tenen poder de decisió dins l’organització) i des de la perspectiva externa, tenint en compte l’opinió dels grups d'interès d’ATL.

Una vegada conclòs el procés, i havent classificat els temes segons el seu grau d’importància, s’han considerat materials tots aquells temes amb rellevància crítica tant per a ATL com per als seus grups d’interès, així com els temes de rellevància crítica-molt important i molt important per ambdues perspectives.

En aquest context, l’objectiu és garantir que la materialitat ofereixi una visió raonable i equilibrada dels temes més rellevants pel desenvolupament sostenible i responsable a nivell econòmic, ambiental i social d’ATL.

Els resultats de l'anàlisi de materialitat es traslladen a la matriu de materialitat, on es mostra el grau de rellevància que té cada un dels temes per a ATL i pels grups d'interès:

Aspectes ambientals

 • Aigua
 • Acompliment ambiental
 • Energia
 • Emissions
 • Estratègia en canvi climàtic

Aspectes de l'equip humà

 • Salut i seguretat en el treball
 • Diversitat i igualtat d'oportunitats
 • Formació i educació
 • Feina
 • Comunicació  participació de les persones treballadores
 • No discriminació

Aspectes de gestió de l'organització

 • Acompliment socioeconòmic

Aspectes de gestió del servei/producte

 • Salut i seguretat dels clients
 • Continuïtat del servei 
 • Garantir la qualitat del servei
 • Qualitat organolèptica de l'aigua
 • Foment del consum responsable

Aspectes de relació amb l'entorn

 • Relacions amb les administracions públiques

Aspectes econòmics

 • Lluita contra la corrupció
 • Gestió ètica i transparència 
 • Acompliment econòmic
 • Negoci i tarifes

Fem servir cookies per millorar els nostres serveis i facilitar-vos l'ús del web. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació o bé informar-vos de com canviar-ne la configuració a la nostra Política d'ús de cookies.