Anar al contingut

La tarifa de l'aigua

Correspon a l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat la gestió, liquidació i cobrament de les tarifes pel servei públic d'abastament d'aigua en alta que presta, de conformitat amb l'establert en l'art. 5 del Decret-llei 4/2018 i l'art. 39 del Decret-legislatiu 3/2003, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.

Els ingressos que són producte d'aquestes tarifes són una prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. Les tarifes responen al criteri de l'equilibri econòmic del servei i han de permetre la recuperació íntegra de tots els costos suportats per l'Ens prestador del servei, de tal manera que el resultat econòmic anual de la seva activitat no generi pèrdues i, en conseqüència, en el seu establiment cal incorporar les despeses i costos assenyalats en l'art. 39.2 del Decret-legislatiu 3/2003.

Les tarifes que aplica ATL les aprova el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua a proposta del Consell de la Xarxa Ter-Llobregat i estan formades pels següents conceptes: 

-  Tarifa de Subministrament

- Quota Fixa del Servei (regional i metropolitana), com a concepte d'aplicació fixa a tots els municipis subministrats segons el preu aprovat per a cadascun.  

Segons s'especifica al Decret Llei 4/2018, a la Disposició transitòria tercera, des de l'1 de gener de 2018 i fins que no s'aprovi la nova tarifa a aplicar per l'Ens d'Abastament, l'import de la tarifa per la prestació del servei d'abastament d'aigua és el que s'estableix per a l'exercici 2017.

Documentació relacionada:

Fem servir cookies per millorar els nostres serveis i facilitar-vos l'ús del web. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació o bé informar-vos de com canviar-ne la configuració a la nostra Política d'ús de cookies.