Anar al contingut

La tarifa de l'aigua

Correspon a l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat la gestió, liquidació i cobrament de les tarifes pel servei públic d'abastament d'aigua en alta que presta, de conformitat amb l'establert en l'art. 5 del Decret-llei 4/2018 i l'art. 39 del Decret-legislatiu 3/2003, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.

Els ingressos que són producte d'aquestes tarifes són una prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. Les tarifes responen al criteri de l'equilibri econòmic del servei i han de permetre la recuperació íntegra de tots els costos suportats per l'Ens prestador del servei, de tal manera que el resultat econòmic anual de la seva activitat no generi pèrdues i, en conseqüència, en el seu establiment cal incorporar les despeses i costos assenyalats en l'art. 39.2 del Decret-legislatiu 3/2003.

Les tarifes que aplica ATL les aprova el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua a proposta del Consell de la Xarxa Ter-Llobregat i estan formades pels següents conceptes: 

-  Tarifa de Subministrament

- Quota Fixa del Servei (regional i metropolitana), com a concepte d'aplicació fixa a tots els municipis subministrats segons el preu aprovat per a cadascun.  

En la sessió núm. 39, de 10 d’octubre de 2023, el Consell de la Xarxa Ter-Llobregat, va formular al Consell d’Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua la proposta d’acord pel qual s'aprova la tarifa del servei d'abastament d'aigua en alta a través de la xarxa pública Ter-Llobregat aplicable a partir de l'any 2024.

Documentació relacionada:

Fem servir cookies per millorar els nostres serveis i facilitar-vos l'ús del web. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació o bé informar-vos de com canviar-ne la configuració a la nostra Política d'ús de cookies.