Anar al contingut

Dessalinitzadora del Llobregat

Amb la dessalinitzadora del Llobregat es garanteixen i complementen les demandes d'aigua potable a la xarxa d'ATL, incorporant 60 Hm3/any d'aigua de mar dessalinitzada.

Característiques tècniques

Cabals
Cabal mitjà d'aigua producte 60 hm³/any
Capacitat de tractament 2 m³/s
Procés de dessalinització per osmosi inversa
Factor de conversió 45%
Salinitat de l'aigua de mar 39.700 ppm
Salinitat de l'aigua producte 110 ppm
Rendiment d'eliminació de sals 99,7%

Vídeo

Mapa

Dessalinitzadora
Imatge aèria que mostra els diferents edificis que conformen la planta dessalinitzadora del Llobregat. Es poden veure els edificis relacionats amb el procés de tractament: flotació, filtració oberta, filtració tancada, osmosi inversa i post-tractament així com els edificis relacionats amb la gestió de la planta i els residus: tractament d’efluents, connexió amb l’emissari de la planta depuradora per tal d’abocar la salmorra, edifici de control i oficines i edifici elèctric.

Tractament de l'aigua

El procés de tractament està constituït per les fases i operacions següents:

Captació d'aigua de mar

El sistema de captació d'aigua de mar a la ITAM Llobregat són dues torres a 30 metres de profunditat i a 2,2 km de la costa. L’aigua de mar arriba fins a una estació de bombament que està situada a la platja i després mitjançant una canonada de 3 km de longitud, que va paral·lela al mar i passa sota el riu Llobregat, arriba a la dessalinitzadora.

Pretractament

El pretractament consta primerament d’una flotació, una filtració oberta per gravetat, una filtració tancada a pressió i finalment uns filtres de cartutx.

Sistema d'osmosi inversa

El sistema d'osmosi inversa dessalinitza l'aigua procedent del pre-tractament mitjançant membranes. L'energia concentrada en la salmorra es recupera amb un sistema de recuperadors d'energia (ERI), energia que passa a la nova aigua d'alimentació.

Postractament

Per arribar als estàndards per a l'aigua potable, l’aigua de sortida de les membranes s'ha de remineralitzar, per aportar els minerals que ha perdut, i això es fa fent-la passar per un llits amb carbonat càlcic (calcita).

Emmagatzematge d'aigua tractada

La planta dessalinitzadora no disposa de dipòsits per a l’aigua tractada. Aquesta es bombeja fins els dipòsits de Fontsanta, mitjançant una canonada d’uns 12 km de longitud.

Evacuació de la salmorra de rebuig

La salmorra produïda s’envia a la torre d’equilibri de l’emissari submarí de la depuradora del Baix Llobregat i es barreja amb l’efluent d’aigua depurada que aquesta aboca al mar, a 3 km de la costa i a 60 metres de profunditat.

Tractament de l'aigua
Infografia que resumeix les etapes del tractament que es duu a terme a la dessalinitzadora de la Tordera: captació d’aigua marina per mitjà de torres situades a 35 metres de profunditat dins del mar, bombament per portar l’aigua fins a la planta, filtració tancada a pressió mitjançant sorra i antracita, filtració de cartutx, osmosi inversa, bescanviadors de pressió per reutilitzar l’energia de la salmorra, remineralització de l’aigua mitjançant diòxid de carboni i hidròxid de calci i emmagatzematge als dipòsits de 20.000 m3 de capacitat total.
Impacte ambiental

Impacte ambiental

La Declaració d'impacte ambiental, segons la Resolució del 6 de juny de 2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, estableix una sèrie de mesures compensatòries associades a la construcció de la dessalinitzadora, que són les següents:

  • Dipòsit de retenció de l'aigua residual del Canal de la Bunyola en episodis de pluges torrencials, que permetrà millorar la qualitat de la platja del Prat de Llobregat.
  • Adquisició de terrenys de l'àmbit de la Zona d'Especial Protecció de les Aus (ZEPA), amb l'objecte de recuperar l'hàbitat natural de la zona. Es tracta de terrenys destinats a la protecció mediambiental.
  • Rehabilitació de les instal·lacions de l'antiga Caserna de Carrabiners i de l'Edifici del Semàfor per a usos educatius amb el medi ambient. Es contempla la creació d'un centre de divulgació mediambiental de la zona, especialment per la difusió de la ZEPA.

Fem servir cookies per millorar els nostres serveis i facilitar-vos l'ús del web. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació o bé informar-vos de com canviar-ne la configuració a la nostra Política d'ús de cookies.