Anar al contingut

Oferta pública d'ocupació

La finalitat del procés de selecció és aconseguir que el personal a contractar sigui el més idoni per desenvolupar les funcions assignades al grup professional i/o a l’especialitat del lloc de treball ofert, i d’acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, així com de publicitat i lliure concurrència en el seu accés.

És per això que ATL contractarà el seu personal mitjançant un procés selectiu obert i que garanteixi la lliure concurrència d’acord amb els articles 61 i 83 de l’EBEP, sense perjudici de l’establert en l’article de promoció interna i de les mesures de discriminació positiva que preveu l’EBEP.

En els procediments selectius s’inclouran proves que permetin avaluar els coneixements teòrics i pràctics i el nivell competencial mitjançant: tests, qüestionaris o proves d'aptitud professional, entrevistes i d’altres, que permetin determinar la capacitat dels/les aspirants, en relació als llocs de treball a ocupar, existint connexió entre el tipus de prova a superar i l’adequació a l’acompliment de les tasques del lloc de treball convocat.

Les ofertes públiques d’ocupació publicades per ATL són:

Si esteu interessat/ada en treballar a l‘Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, a continuació disposeu de les convocatòries de les places incloses a les diferents ofertes públiques d’ocupació. Per presentar la vostra candidatura i formalitzar la inscripció a una plaça concreta, haureu d’accedir primer a la convocatòria mitjançant l’enllaç que trobareu a continuació. A les bases de la convocatòria es concreta el procediment de selecció a seguir i el formulari que cal emplenar per inscriure’s a l’oferta de cada plaça, d’acord amb el que estableixin les bases comunes i específiques corresponents.

Les convocatòries actives són les següents:

ConvocatòriaOPO

RESOLUCIÓ ACC/900/2024, de 15 de març, pel qual es fan públiques la convocatòria i les bases dels processos selectius per a la cobertura, mitjançant concurs oposició, de trenta dues places compreses dins l’oferta d’ocupació pública de contractació laboral fixa, corresponent a la taxa específica 2022, del personal laboral al servei de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat (ATL).

 

OPO-22TRE

Fem servir cookies per millorar els nostres serveis i facilitar-vos l'ús del web. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació o bé informar-vos de com canviar-ne la configuració a la nostra Política d'ús de cookies.