Anar al contingut

Notícies

L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat i l'Agència Tributària de Catalunya signen un conveni per la recaptació per via executiva dels imports corresponents a deutes tributaris i no tributaris

Pasteral
21/05/2020

El passat 4 de maig va tenir lloc la signatura d’un conveni entre l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) i l’Agència Tributària de Catalunya en relació amb la recaptació per via executiva dels imports  corresponents a deutes tributaris i no tributaris, del qual es dona publicitat mitjançant la Resolució VEH/1078/2020, publicada el dia 21 de maig al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Núm. 8138).

Entre les funcions de l'Agència Tributària de Catalunya hi ha la recaptació dels tributs propis de la Generalitat, dels tributs estatals cedits totalment, així com la gestió de la recaptació per via executiva dels ingressos de dret públic no tributaris de l'Administració de la Generalitat i dels ens que conformen el sector públic de la Generalitat.

Per la seva banda, ATL és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat creada segons el Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual la Generalitat assumeix la gestió directa del servei d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat.

En aquest sentit, ATL ha mostrat el seu interès a acollir-se a la prestació per part de l'Agència Tributària de Catalunya i del Servei de Recaptació Executiva dels deutes contrets derivats de la prestació del servei d'abastament d'aigua des de les instal·lacions de la xarxa Ter-Llobregat.

Així doncs, mitjançant aquest conveni, l'Agència Tributària de Catalunya realitzarà la gestió recaptatòria dels deutes informats per l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat amb els seus propis mitjans o, en el seu cas, carregarà els deutes a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, o bé a les diferents entitats locals o als seus organismes autònoms, un cop aquest organisme confirmi l'inici del període executiu, d'acord amb la normativa aplicable.

La vigència d’aquest conveni és de 4 anys i ambdues parts treballaran per agilitar i aconseguir l'efectivitat de la gestió recaptatòria i col·laborar en la introducció de les actuacions correctores que es considerin convenients.

Fem servir cookies per millorar els nostres serveis i facilitar-vos l'ús del web. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació o bé informar-vos de com canviar-ne la configuració a la nostra Política d'ús de cookies.